ARRANGEMENTER

Dato: 27. februar 2017

Tid: 9.00 - 16.00

Location: Comwell Korsør

Temadag 2017 i Comwell Korsør

Foreningens næste Temadag bliver afholdt den 27 februar 2017 i Comwell Korsør med efterfølgende generalforsamling.

FAST(Foreningen for Anvendt Statistik) sætter på næste temadag den 27. februar fokus på de statistiske metoder, som indgår i Industri 4.0.

Foredragene omhandler såvel nogle af de her beskrevne aktiviteter såvel som statistiske metoder involveret heri:

 Tema: Statistiske metoder med relation til Industri 4,0

Hvad er Industri 4.0?

Udtrykket Industri 4.0 dækker over et helt nyt og omfattende niveau af organisering og styring af hele værdikæden i produkternes livscyklus. Denne cyklus er baseret på og nødvendiggjort af de stadig mere individualiserede kundeønsker. Den dækker hele kæden af aktiviteter, fra ideen om et nyt produkt til en kontrakt om udvikling og produktion, levering af produktet via slutkunden (inklusive de relaterede serviceydelser), og i sidste ende videre til genbrug.

Den grundlæggende tanke bygger på den mulige tilgængelighed af ​​alle relevante oplysninger i realtid gennem et netværksbaseret samarbejde mellem alle involverede parter og evnen til at udlede den optimale værdi fra alle disse data begyndende fra det øjeblik, de fremkommer.

Gennem forbindelsen mellem mennesker, objekter og systemer opstår dynamiske, i real-tid optimerede og selvorganiserede, værdiskabende netværk, hvor informationerne kan stilles til rådighed ud fra forskellige kriterier såsom omkostninger, tilgængelighed og anvendelse af ressourcer.

Maskiner kommunikerer selvstændigt med hinanden.

I visionen om industri 4.0 kommunikerer emner, maskiner og systemer netværksbaseret med hinanden – enten via internettet eller i in-house-netværk. Mange af nødvendige teknologier er allerede tilgængelige, men kun gennem brugen af ​​den indbyrdes synergi kan resultaterne revolutionere produktionen.

De teknologiske aktiviteter, der vil komme til at drive industri 4.0 i fremtiden, kan inddeles i fire kategorier:

  • Cyber-fysiske (produktions-) systemer: Samarbejde mellem netværksforbundne maskiner og bevægelige objekter, som er kontrolleret af IT og løbende udveksling af data. Produktet er et intelligent arbejds-emne som det aktive element i produktionsprocessen.
  • Integreret Data og Big Data: Netværksdrevet samarbejde mellem maskiner og produkter gennem brug af alle tilgængelige data – gennem de forskellige stadier i værdikæden (vandret) og mellem aktører i forsyningskæden (lodret). Store mængder data indsamles, analyseres i realtid og sendes tilbage til brug for justering af processen (Big data).
  • Cloud teknologier: Adgang overalt til centralt lagrede data på internettet, der kan udnyttes i produktionen ved hjælp af dedikeret analyse software.
  • 3D-visualisering og 3D-print processer. Disse teknikker gør det muligt at producere komponenter med variable former ud fra printbare materialer.

Tilsammen giver de ovenfor beskrevne nøgleteknikker for – gennem løbende analyser af data fra produktion, kvalitetssikring og procesparametre – mulighed for radikalt at ændre alle processer langs hele værdikæden.

Program for dagen

09.00 – 09.30             Registrering og kaffe

09.30 – 09.40             Introduktion til brug af statistiske metoder i industri 4.0

09.40 – 10.15              Hvor er statistikken i Industri 4.0? ?

10.15 – 11.00              Automatisk dataopsamling – status

11.00 – 11.20              Kaffepause

11.20 – 12.00               Brug af robotter i en automatiseret produktion.

12.00 – 13.00              Frokost

13.00 – 13.40              Videndatabase til struktureret opsamling af produktionsresultater

13.40 – 14.30              Måledataenes kvalitet

14.30 – 15.00              Kaffepause

15.00 – 15.30              Kapabilitetsindekser som fremtidens kommunikationsmiddel i industri 4.0

15.30 – 16.00              Afslutning med status over Industri 4.0 i Danmark

16.30                          FAST Generalforsamling

Vi bruger cookies. Når du klikker videre, accepterer du automatisk vores cookie- og privatlivspolitik. » Læs mere her
OK