KAPABILITET ERFA

ERFA GRUPPEN KAPABILITET er etableret.

Næste møde vil blive afholdt den 13 marts hos Novozymes.

Referat fra første møde:

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Præsentation af deltagerne og de deltagende virksomheder.
 3. Deltagerliste med E-mail adresser.
 4. Udlevering af bog om kapabilitet
 5. Fastlæggelse af formålet med ERFA gruppen (i tilfældig rækkefølge)
 6. Fastlæggelse af definitioner omkring kapabilitetsbegrebet
 7. Symboler for indekser og formler.
 8. Beregningsmetoder og forudsætningerne herfor til beregning af indekser.
 9. Anvendelse af kapabilitetsindekser – krav til(fra virksomheder.
 10. Beregning af kapabilitet for attributive (alternative) data.
 11. Behandling af multivariate data
 12. Beregning af kapabilitet for GPS specifikationer
 13. SPC og kapabilitet
 14. Målekapabilitet
 15. Forslag til flere punkter fra deltagerne
 16. Kort information om standarder og andet grundlag for beregning af indekser
 17. ISO standarderne
 18. Diverse guidelines fra virksomheder (bidrag fra deltageren?)
 19. Six Sigma metoder
 20. Arbejdsmetoder og kommunikation mellem medlemmer og generelt (hjemmeside)
 21. Fastlæggelse af møder
 22. Hyppighed – steder og tidspunkter for de første par møder for eksempel: 3 – 4 møder årligt i en periode over 2 – 3 år.
 23. Afslutning og næste møde

 

Ad 1.  Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen godkendtes.

Ad 2.  Præsentation af deltagerne og de deltagende virksomheder.

Præsentation af deltagerne og deres forudsætninger/erfaringer med kapabilitet. Bogen om kapabilitet udleveredes. Gennemgående opleves stigende/skærpede krav til kapabilitet, især fra kunder i automobilindustrien, men også internt i medicinalindustrien. Deltagerne benytter forskellige programmer til beregninger (QDS, SAS, SAS JMP og Excel) og nogle fungerer mere i en konsultativ rolle i virksomheden (interne kunder), andre har eksterne kundekrav. Der er også behov for viden i.f.t kvalificering af forme og MSA på målesystemer.

Ad 3. Fastlæggelse af formålet med ERFA gruppen (i tilfældig rækkefølge)

Præsentation af idégrundlag og baggrund for FAST og Erfagruppe Kapabilitet. Præsentation af formanden (FM).  FM understregede, at erfagruppen via FM formandskab i ISO kapabilitetsarbejdsgruppe 22514 vil have mulighed for at påvirke fremtidens ISO-standarder indenfor kapabilitet. FM opfordrede til, at deltagerne på sigt specielt vil give input til NWI 22514 Part 9 vedr. GPS.

Overordnet formål med gruppen er at udvide kendskab til og brug af kapabilitet for derigennem at forbedre virksomhedernes processer. Der ligger en stor opgave i at overbevise kunder og leverandører om, at alt ikke er normalfordelt (ISO 22514 part 2) og i det hele taget at udbrede kendskabet til brugen af statistik og SPC i produktionsprocesser. Praktisk gøres dette ved beregning og præsentation af kapabiliteten i kapabilitetsindekser.

Ad 4. Kort information om standarder og andet grundlag for beregning af indekser

Herefter gennemgang af diverse definitioner og enkelte kapabilitetsindekser (bl.a. Tagushi) og af forskellige SPC-programmer (QDAS, SAS JMP, MINITAP).

Diskussion af begreberne Cpk og Ppk, Process Capabilty versus Process Performance, og præcisering af, hvornår man må kalde det Cpk (højt antal målinger og dokumenteret stabil proces), og hvornår det skal kaldes Ppk (batch eller ved lavt antal målinger, hvor der ikke kan dokumenteres stabil proces). Det er dog vigtigt at se på data (grundlaget for beregningen), og det er vigtigt at gøre sig klart, at forskellige fordelingsmetoder giver forskellige resultater (beregningseksempel fra en virksomhed med Cpk 0,65 til 2,35 med to forskellige fordelinger).

Grundlaget for disse termer og for vurdering om kapabel proces er ISO 7870 vedr. SPC.

Diskussion af definitioner vedr. stikprøvetagning og af processer i kontrol.

Diskussion af outliere, og hvornår man kan tillade sig at fjerne dem.

Ad 5. Arbejdsmetoder og kommunikation mellem medlemmer og generelt (hjemmeside)

Forslag om at kigge på fordelinger til næste møde. Diskussion af usikkerhed (særligt Bias/visningsfejl) som en del af processen.

Hjemmesiden er næsten færdig, og vil indeholde et Erfagruppe-forum. Der var opbakning til krav om, at deltagelse i erfagruppe forudsætter medlemskab af FAST.

Ad 6. og 7. Fastlæggelse af møder og hyppighed.

Mødehyppighed 3-4 møder om året i forskellige af deltagernes virksomheder, så der bliver mulighed for at se forskellige virksomheders brug af kapabilitet/SPC. Dette giver bedst mulighed for udveksling af erfaringer.

Gerne start december, marts, juni (inden ISO møde, så der er mulighed for at påvirke), slut september.

Ad 8. Afslutning og næste møde

Næste møde vil blive afholdt den 13 marts hos Novozymes.

Vi bruger cookies. Når du klikker videre, accepterer du automatisk vores cookie- og privatlivspolitik. » Læs mere her
OK