ARRANGEMENTER

Dato: 15. januar 2009

Pålidelighedsanalyser

FAST Temadag: Pålidelighedsanalyser

Begrebet pålidelighed er yderst bredt og dækker over en lang række teknikker til og teorier om anskuelse af en konstruktions egenskaber med hensyn til bevarelse den oprindelige og tilsigtede egenskaber.

Vi er i dag afhængige af, at alle vores teknologiske systemer fungerer såvel i vores private som professionelle liv. Vi tager det som en selvfølgelighed, at alle systemerne virker som for eksempel bilen, mobiltelefonen, internettet, pc’er til el- og gassystemer, vandforsyning og kloakker. Et aktuelt eksempel fra en af foredragsholdernes dagligdag er, at vindmøller skal kunne køre, hver gang der er vind til det, for at være rentable. Ligesom de skal stoppe, hvis der er risiko for, at de løber løbsk.

Det er ligeledes en selvfølgelighed, at myndighederne stiller krav om, at systemerne fungerer, mens det for producenterne er en stor udfordring, at deres systemer kan modstå påvirkningerne fra den daglige brug.

Pålidelighedsbegrebet anvendes i en lang række af disse tekniske sammenhænge og pålideligheds-analyser som teknisk disciplin er i kraftig vækst.

Temadagen giver en række eksempler på, hvorledes tests og statistiske modeller kan hjælpe virksomheden med at forudsige, hvordan de fremstillede produkter vil opføre sig, når de “slippes løs” på markedet.

Denne problemstilling gælder i lige så høj grad for software, hvor der er udsendt en ny standard for metoder til acceptance test for komplekse produkter, som indeholder software.

Hvis virksomheden kan opnå en bedre forståelse af produkternes pålidelighed vil alle konstruktioner kunne forbedres og optimeres både funktions og  holdbarhedsmæssigt, hvilket efterfølgende også vil kunne give en stor omkostningsmæssigt forbedring. Øget pålidelighed er derfor en væsentlig vækstfaktor i mange brancher allerede i dag.

Kan vi benytte eksisterende modeller til at forudsige den fremtidige situation ud fra rapporterede svar for voksende populationer eller skal der udvikles nye metoder? Begrebet populationer står i denne forbindelse for ethvert fysisk aktivitet, som kan frembringe en effekt. Ôrjan Hallberg kommer i sit foredrag med et antal så forskellige eksempler herpå spændende fra trafik, klimapåvirkninger til elektroniske komponenters pålidelighed.

I pharma- og levnedsmiddelindustrien er produktets holdbarhed en vigtig bestanddel af pålidelighedskravet, hvor det drejer sig om en mindsteholdbarhed. Også her kan de statistiske metoder hjælpe til at fastlægge, hvilken holdbarhed og hvilke risici, der kan optræde under givne brugsbetingelser.

Temadagen bringer en række forskellige indlæg omkring begrebet pålidelighed og vil samtidig bringe en lang række eksempler på, hvorledes pålidelighedsbegrebet og de tilhørende metoder kan give den enkelte virksomhed ny viden om sine produkter og store økonomiske fordele.

Temadagens program som PDF

 

Vi bruger cookies. Når du klikker videre, accepterer du automatisk vores cookie- og privatlivspolitik. » Læs mere her
OK