Velkommen

Formål for ERFA gruppe om Six Sigma i FAST regi.

• Skabe et forum for erfaringsudveksling om Six Sigma blandt FAST medlemmer.
• Bidrage til udbredelse af statistiske værktøjer i Dansk Industri.